Pult centralizované ochrany

Pult centralizované ochrany je naše operátorské stanoviště, kde 24 hodin denně shromažďujeme kompletní data z nejmodernějších monitorovacích systémů, které jsme nainstalovali našim klientům pro spolehlivou ochranu jejich majetku. V případě narušení strážného prostoru vyjíždí k danému objektu okamžitě naše hlídky, které úzce spolupracují s policií České republiky. Bezpečnostní služba http://www.usir.cz/, kterou našim klientům zajišťujeme již řadu let, představuje i využití lidských zdrojů. Fyzickou ostrahu budov zajišťují naši zaměstnanci, kteří jsou řádně proškoleni a jsou držiteli osvědčení profesionální kvality. Po dohodě s vámi mohou být vybaveni také mobilními telefony, radiostanicí střelnou zbraní i služebními psy. Oblečeni mohou být do v civilním oblečení nebo v uniformě.

Optimální kombinace

Abychom dosáhli opravdu stoprocentní kvality námi nabízených bezpečnostních služeb, doporučujeme našim klientům podle velikosti a rozlohy hlídaného objektu kombinací nejmodernějších technologií, které jsou zastoupeny různými monitorovacími systémy, a řádně proškolenými zaměstnanci.